Đỗ Duy Việt

Đỗ Duy Việt
Alumni, Student K13
BEBEIU13118
THPT Tư Thục Nguyễn Khuyến, Gia Lai
 

Đỗ Duy Việt

BEBEIU13118

Gia Lai

Trường phổ thông: THPT Tư Thục Nguyễn Khuyến

Sở thích: Đọc truyện tiểu thuyết + đánh bóng bàn !

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y Tế

Giảng viên hướng dẫn: Th.S. Đỗ Minh Thái

Latest Posts