Đỗ Minh Ngọc

Đỗ Minh Ngọc
Student K18
BEBEIU18194
0964553032, TP HCM
 

Đỗ Minh Ngọc

BEBEIU18194

TP HCM

Trường phổ thông: 0964553032

Sở thích: không có

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật Dược

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts