Đỗ Tuấn Anh

Đỗ Tuấn Anh
Student K16
BEBEIU16064
TPHT Nguyễn Thượng Hiền, TP. HCM, TP HCM
 

Đỗ Tuấn Anh

BEBEIU16064

TP HCM

Trường phổ thông: TPHT Nguyễn Thượng Hiền, TP. HCM

Sở thích: đọc sách, bơi lội, đi du lịch.

Hướng nghiên cứu: Kinh thầu Y Sinh, Kỹ thuật dược.

Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Chấn Khôn

Latest Posts