Đoàn Đức Thế Anh

Đoàn Đức Thế Anh
Student K17
BEBEIU17050
THPT Nguyễn Thượng Hiền, SG, TP HCM
 

Đoàn Đức Thế Anh

BEBEIU17050

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Thượng Hiền, SG

Sở thích: Bóng đá

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật dược, Kinh thầu Y Sinh

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts