Đoàn Khánh Vinh

Đoàn Khánh Vinh
Alumni, Student K14
BEBEIU14117
Nhơn Trạch, Đồng Nai, Đồng Nai
 

Đoàn Khánh Vinh

BEBEIU14117

Đồng Nai

Trường phổ thông: Nhơn Trạch, Đồng Nai

Sở thích: bóng rổ, bóng đá

Hướng nghiên cứu: Pharmaceutical Engineering

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Trần Trương Đình Thảo

Latest Posts