Đoàn Minh Đăng

Đoàn Minh Đăng
Student K18
BEBEIU18016
01643333809, Cần Thơ
 

Đoàn Minh Đăng

BEBEIU18016

Cần Thơ

Trường phổ thông: 01643333809

Sở thích: Cầu lông, lập trình

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts