Đoàn Nguyễn Thiên Ngọc

Đoàn Nguyễn Thiên Ngọc
Student K16
BEBEIU16121
THPT Chuyên Bến Tre, Bến Tre
 

Đoàn Nguyễn Thiên Ngọc

BEBEIU16121

Bến Tre

Trường phổ thông: THPT Chuyên Bến Tre

Sở thích: Đi khám phá và chụp ảnh

Hướng nghiên cứu: Tín hiệu

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts