Đồng Thanh Hùng

Đồng Thanh Hùng
Student K20
BEBEIU20202
Nguyễn Thượng Hiền
 

Đồng Thanh Hùng

BEBEIU20202

Trường phổ thông: Nguyễn Thượng Hiền

Sở thích:

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts