Dương Đình Trọng

Dương Đình Trọng
Student K17
BEBEIU17003
THPT Năng Khiếu, TP HCM
 

Dương Đình Trọng

BEBEIU17003

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Năng Khiếu

Sở thích: Lập trình, Thiết kế, Ngoại ngữ

Hướng nghiên cứu: Thiết bị y tế, Y học tái tạo

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts