Dương Hữu Thanh Lâm

Dương Hữu Thanh Lâm
Student K20
BEBEIU20081
THPT Nguyễn Văn Trỗi
 

Dương Hữu Thanh Lâm

BEBEIU20081

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Văn Trỗi

Sở thích:

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts