Dương Nguyễn Khánh Vy

Dương Nguyễn Khánh Vy
Alumni, Student K14
BEBEIU14123
THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
 

Dương Nguyễn Khánh Vy

BEBEIU14123

Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp

Trường phổ thông: THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp

Sở thích: Xem film

Hướng nghiên cứu: Tissue Engineering – Regenerative Medicine

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Huỳnh Chấn Khôn

Latest Posts