HÀ NGỌC MINH TÂM

HÀ NGỌC MINH TÂM
Student K21
BEBEIU21266
THCS và THPT Nguyễn Khuyến, Tp. Hồ Chí Minh
 

HÀ NGỌC MINH TÂM

BEBEIU21266

Trường phổ thông: THCS và THPT Nguyễn Khuyến, Tp. Hồ Chí Minh

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts