Hồ Lê Vân Khanh

Hồ Lê Vân Khanh
Student K18
BEBEIU18174
01232576768, TP HCM
 

Hồ Lê Vân Khanh

BEBEIU18174

TP HCM

Trường phổ thông: 01232576768

Sở thích: Nghe nhạc , xem phim, đọc truyện

Hướng nghiên cứu: Thiết bị y tế, Kỹ thuật Dược, Y học Tái tạo

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts