Hồ Minh Triết

Hồ Minh Triết
Student K20
BEBEIU20046
Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền
 

Hồ Minh Triết

BEBEIU20046

Trường phổ thông: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

Sở thích:

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts