HỒ NGUYỄN MINH NGUYÊN

HỒ NGUYỄN MINH NGUYÊN
Student K21
BEBEIU21247
THPT Bùi Thị Xuân, Tp. Hồ Chí Minh
 

HỒ NGUYỄN MINH NGUYÊN

BEBEIU21247

Trường phổ thông: THPT Bùi Thị Xuân, Tp. Hồ Chí Minh

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts