Hồ Trúc Ngân

Hồ Trúc Ngân
Student K19
BEBEIU19087
THPT Nguyễn Công Trứ, Tp. Hồ Chí Minh
 

Hồ Trúc Ngân

BEBEIU19087

Tp. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Công Trứ

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts