Hồ Xuân Sơn

Hồ Xuân Sơn
Student K18
BEBEIU18093
0984815974, TP HCM
 

Hồ Xuân Sơn

BEBEIU18093

TP HCM

Trường phổ thông: 0984815974

Sở thích: năng khiếu: không. sở thích: thể thao, du lịch, ăn uống ( trừ trà sữa),…

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts