Hứa Mỹ Vân

Hứa Mỹ Vân
Student K17
BEBEIU17021
THPT Thực hành Đại học Sư phạm, SG, TP HCM
 

Hứa Mỹ Vân

BEBEIU17021

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Thực hành Đại học Sư phạm, SG

Sở thích: Chơi cầu lông, chơi với chó mèo, đọc Conan, hoạt động tình nguyện…

Hướng nghiên cứu: Thiết bị y tế, Kỹ thuật dược, Xử lí tín hiệu hình ảnh, Kinh thầu Y Sinh

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts