Hudaybergenov Ramazan

Hudaybergenov Ramazan
Alumni, Student K14
BEBEIU14125
, Turkmenistan
 

Hudaybergenov Ramazan

BEBEIU14125

Turkmenistan

Trường phổ thông:

Sở thích: Aviation

Hướng nghiên cứu: Medical instrumentation

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts