Huỳnh Bảo Long

Huỳnh Bảo Long
Student K18
BEBEIU18055
0903136692, Quảng Nam
 

Huỳnh Bảo Long

BEBEIU18055

Quảng Nam

Trường phổ thông: 0903136692

Sở thích: Bóng đá , streetworkout

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts