Huỳnh Kim Phát

Huỳnh Kim Phát
Alumni, Student K14
BEBEIU14070
chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định, Quy Nhơn - Bình Định
 

Huỳnh Kim Phát

BEBEIU14070

Quy Nhơn – Bình Định

Trường phổ thông: chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định

Sở thích: không có

Hướng nghiên cứu: Medical Signal and Image Processing

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Lê Quốc Trung

Latest Posts