Huỳnh Lê Đức Toàn

Huỳnh Lê Đức Toàn
Alumni, Student K14
BEBEIU14129
THPT Pleiku, Pleiku - Gia Lai
 

Huỳnh Lê Đức Toàn

BEBEIU14129

Pleiku – Gia Lai

Trường phổ thông: THPT Pleiku

Sở thích: Thích thể thao, đàn ca múa hát, chụp ảnh =))

Hướng nghiên cứu: Pharmaceutical Engineering

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Trần Trương Đình Thảo

Latest Posts