Huỳnh Ngọc Khánh Vy

Huỳnh Ngọc Khánh Vy
Student K18
BEBEIU18132
0919676357, TP HCM
 

Huỳnh Ngọc Khánh Vy

BEBEIU18132

TP HCM

Trường phổ thông: 0919676357

Sở thích: Nhảy, thể thao

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế, Xử lí Tín hiệu Hình ảnh, Kinh thầu Y Sinh

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts