Huỳnh Nguyễn Minh Trí

Huỳnh Nguyễn Minh Trí
Student K20
BEBEIU20257
Phổ thông Năng Khiếu
 

Huỳnh Nguyễn Minh Trí

BEBEIU20257

Trường phổ thông: Phổ thông Năng Khiếu

Sở thích:

Hướng nghiên cứu: Chưa xác định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts