Huỳnh Nhân Hiếu

Huỳnh Nhân Hiếu
Alumni, Student K13
BEBEIU13027
THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định), Bình Định
 

Huỳnh Nhân Hiếu

BEBEIU13027

Bình Định

Trường phổ thông: THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định)

Sở thích: Video Games

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y Tế

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Tâm

Latest Posts