Huỳnh Thị Lệ Huyền

Huỳnh Thị Lệ Huyền
Student K16
BEBEIU16077
THPT Đốc Binh Kiều, Tiền Giang
 

Huỳnh Thị Lệ Huyền

BEBEIU16077

Tiền Giang

Trường phổ thông: THPT Đốc Binh Kiều

Sở thích: Sở thích: du lịch. Năng khiếu: làm handmade

Hướng nghiên cứu: Y học tái tạo

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts