Huỳnh Triệu Mẫn

Huỳnh Triệu Mẫn
Student K15
BEBEIU15016
Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh
 

Huỳnh Triệu Mẫn

BEBEIU15016

Tây Ninh

Trường phổ thông: Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha

Sở thích: Hát, xem phim, đọc sách, xoay rubik

Hướng nghiên cứu: Y học tái tạo

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Huỳnh Chấn Khôn

Latest Posts