Khưu Chấn Quyền

Khưu Chấn Quyền
Student K18
BEBEIU18191
01207954673, TP HCM
 

Khưu Chấn Quyền

BEBEIU18191

TP HCM

Trường phổ thông: 01207954673

Sở thích: Năng khiếu: không có và sở thích: bóng đá

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts