Lại Thị Monika

Lại Thị Monika
Student K20
BEBEIU20218
Thpt Lý Tự Trọng
 

Lại Thị Monika

BEBEIU20218

Trường phổ thông: Thpt Lý Tự Trọng

Sở thích:

Hướng nghiên cứu: Chưa xác định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts