Lâm Tuyền Thăng

Lâm Tuyền Thăng
Student K18
BEBEIU18098
0903612680, TP HCM
 

Lâm Tuyền Thăng

BEBEIU18098

TP HCM

Trường phổ thông: 0903612680

Sở thích: Vocalizing

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế, Y học Tái tạo

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts