Lê Bá Đông Khê

Lê Bá Đông Khê
Student K18
BEBEIU18188
01637173930, TP HCM
 

Lê Bá Đông Khê

BEBEIU18188

TP HCM

Trường phổ thông: 01637173930

Sở thích: Bóng Rổ,Bóng Đá

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts