Lê Đông Phát

Lê Đông Phát
Student K16
BEBEIU16091
THPT Lưu Tấn Phát, Tỉnh Tiền Giang
 

Lê Đông Phát

BEBEIU16091

Tỉnh Tiền Giang

Trường phổ thông: THPT Lưu Tấn Phát

Sở thích: Hát

Hướng nghiên cứu: Kỹ Thuật Dược

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts