LÊ ĐỨC MINH

LÊ ĐỨC MINH
Student K21
BEBEIU21237
THPT Nguyễn Huệ, Bà Rịa-Vũng Tàu
 

LÊ ĐỨC MINH

BEBEIU21237

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Huệ, Bà Rịa-Vũng Tàu

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts