Lê Hải Diễm Quỳnh

Lê Hải Diễm Quỳnh
Student K19
BEBEIU19026
THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN, TP. Hồ Chí Minh
 

Lê Hải Diễm Quỳnh

BEBEIU19026

TP. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts