Lê Minh Bảo Thành

Lê Minh Bảo Thành
Student K19
BEBEIU19027
Trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh
 

Lê Minh Bảo Thành

BEBEIU19027

TP. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: Trường THPT Gia Định

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts