LÊ MINH KHOA

LÊ MINH KHOA
Student K21
BEBEIU21224
THPT Lê Quý Đôn, Tp. Hồ Chí Minh
 

LÊ MINH KHOA

BEBEIU21224

Trường phổ thông: THPT Lê Quý Đôn, Tp. Hồ Chí Minh

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts