Lê Minh Nguyên

Lê Minh Nguyên
Student K18
BEBEIU18161
01667801020, Đà Lạt - Lâm Đồng
 

Lê Minh Nguyên

BEBEIU18161

Đà Lạt – Lâm Đồng

Trường phổ thông: 01667801020

Sở thích: Sở thích: dựng phim, du lịch, tổ chức sự kiện

Hướng nghiên cứu: Y học Tái tạo

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts