Lê Minh Thư

Lê Minh Thư
Student K18
BEBEIU18107
01698028338, TP HCM
 

Lê Minh Thư

BEBEIU18107

TP HCM

Trường phổ thông: 01698028338

Sở thích: Làm đồ thủ công, vẽ tranh

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts