Lê Minh Triết

Lê Minh Triết
Alumni, Student K14
BEBEIU14104
Gia Đinh, Bình Thạnh, TP HCM
 

Lê Minh Triết

BEBEIU14104

TP HCM

Trường phổ thông: Gia Đinh, Bình Thạnh

Sở thích: Giải mật thư, guitar, gaming

Hướng nghiên cứu: Medical Signal and Image Processing

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Lê Quốc Trung

Latest Posts