Lê Minh Vân

Lê Minh Vân
Alumni, Student K14
BEBEIU14116
Lê Hồng Phong, TPHCM, Tay Ninh
 

Lê Minh Vân

BEBEIU14116

Tay Ninh

Trường phổ thông: Lê Hồng Phong, TPHCM

Sở thích: ca hat, doc sach

Hướng nghiên cứu: Medical Instrumentation

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts