LÊ NGỌC TRUNG

LÊ NGỌC TRUNG
Student K21
BEBEIU21285
Phổ thông DL Hermann Gmeiner, Tp. Hồ Chí Minh
 

LÊ NGỌC TRUNG

BEBEIU21285

Trường phổ thông: Phổ thông DL Hermann Gmeiner, Tp. Hồ Chí Minh

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts