Lê Nguyễn Mỹ An

Lê Nguyễn Mỹ An
Alumni, Student K14
BEBEIU14002
Chuyên Thăng Long, Đà Lạt, Đà Lạt
 

Lê Nguyễn Mỹ An

BEBEIU14002

Đà Lạt

Trường phổ thông: Chuyên Thăng Long, Đà Lạt

Sở thích: Nghe nhạc

Hướng nghiên cứu: Tissue Engineering – Regenerative Medicine

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Nguyễn Thị Hiệp

Latest Posts