Lê Quốc Phong

Lê Quốc Phong
Alumni, Student K14
BEBEIU14072
Dân lập Nguyễn Khuyến, Tân Bình, Bình Định
 

Lê Quốc Phong

BEBEIU14072

Bình Định

Trường phổ thông: Dân lập Nguyễn Khuyến, Tân Bình

Sở thích: không có

Hướng nghiên cứu: Tissue Engineering – Regenerative Medicine

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Huỳnh Chấn Khôn

Latest Posts