Lê Thanh Tuyền

Lê Thanh Tuyền
Student K18
BEBEIU18184
0979793470, Nha Trang Khánh Hoà
 

Lê Thanh Tuyền

BEBEIU18184

Nha Trang Khánh Hoà

Trường phổ thông: 0979793470

Sở thích: Hát

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts