Lê Xuân Hiếu Hiếu

Lê Xuân Hiếu Hiếu
Student K15
BEBEIU15019
Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM
 

Lê Xuân Hiếu Hiếu

BEBEIU15019

TP HCM

Trường phổ thông: Nguyễn Thị Minh Khai

Sở thích: Em thích lập trình, có kiến thức lập trình web đa ngôn ngữ

Hướng nghiên cứu: Xứ lý tín hiệu – hình ảnh, thiết bị y tế

Giảng viên hướng dẫn: cô Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts