Lương Gia Tuấn

Lương Gia Tuấn
Alumni, Student K13
BEBEIU13119
THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang
 

Lương Gia Tuấn

BEBEIU13119

An Giang

Trường phổ thông: THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu

Sở thích: Nghiên cứu các lĩnh vực khoa học liên quan đến Y

Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts