Lương Sĩ Cường

Lương Sĩ Cường
Alumni, Student K13
BEBEIU13006
THPT Phổ Thông Năng Khiếu, TP HCM
 

Lương Sĩ Cường

BEBEIU13006

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Phổ Thông Năng Khiếu

Sở thích: Đá bóng

Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Thắng

Latest Posts