Lưu Hoàng Linh

Lưu Hoàng Linh
Alumni, Student K14
BEBEIU14049
Hiệp Bình, Thủ Đức, Bình Dương
 

Lưu Hoàng Linh

BEBEIU14049

Bình Dương

Trường phổ thông: Hiệp Bình, Thủ Đức

Sở thích: Thích gãy dã man luôn

Hướng nghiên cứu: Medical Signal and Image Processing

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Lê Quốc Trung

Latest Posts