Lý Anh Thy

Lý Anh Thy
Student K18
BEBEIU18197
01289870011, TP HCM
 

Lý Anh Thy

BEBEIU18197

TP HCM

Trường phổ thông: 01289870011

Sở thích: Cầu Lông, đọc sách

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts