Lý Loan Khánh

Lý Loan Khánh
Alumni, Student K14
BEBEIU14041
Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM, TP. Hồ Chí Minh
 

Lý Loan Khánh

BEBEIU14041

TP. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM

Sở thích: Xem phim, đọc sách, du lịch

Hướng nghiên cứu: Tissue Engineering – Regenerative Medicine

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Nguyễn Thị Hiệp

Latest Posts